• 05h:05 - 18/08/2015
  • 3691

CHƯƠNG TRÌNH SỬA CHỮA MAINBOAR CHO PC

CHƯƠNG TRÌNH - SỬA CHỮA MAINBOARD 

Mục đích của chương trình: 
 
  - Mainboard là thành phần chính của máy tính, nó chiếm khoảng 20 đến 30% giá thành máy vi tính, là nơi tích hợp các thiết bị quan trọng của hệ thống máy tính, hiểu được Mainboard bạn sẽ làm chủ được toàn bộ hệ thống máy tính và khắc phục được tất cả các sự cố của máy tính.
   - Chương trình đào tạo Mainboard của Trung tâm trang bị cho học viên kiến thức toàn diện, từ tổng quát đến chi tiết các mạch điện, các tín hiệu chính trong máy tính, từ đó giúp học viên có khả năng kiểm tra bệnh và khắc phục mọi hư hỏng của máy tính nhanh chóng.

A - PHẦN LÝ THUYẾT VÀ THỰC HÀNH DÒ MẠCH.

 I - PHÂN TÍCH SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MAINBOARD.
  1 - Vẽ sơ đồ khối.
  2 - Nhiệm vụ của các thành phần trên Main.
  3 - Nhận biết các linh kiện trên Main
  4 - Quá trình POST máy (quá trình khởi động máy tính)
  5 - Giới thiệu và các thiết bị để kiểm tra Mainboard.

 II - MẠCH KHỞI ĐỘNG TẮT MỞ.
  1 - Sơ đồ nguyên lý mạch.
  2 - Nguyên lý hoạt động của mạch khởi động tắt mở.
  3 - Phân tích các hư hỏng thường gặp.
     Bệnh 1) Main không kích được nguồn.
          - Nguyên nhân.
          - Phương pháp kiểm tra sửa chữa.
     Bệnh 2) Khi cắm điện, nguồn tự chạy.
         - Nguyên nhân.
         - Phương pháp kiểm tra sửa chữa.

 III - MẠCH ỔN ÁP NGUỒN CHO RAM.
  1 - Đèn Mosfet.
     - Cấu tạo.
     - Đặc điểm.
     - Cách đo kiểm tra chất lượng và đo trực tiếp trên Main.
  2 -  Mạch ổn áp tuyến tính cho DDR1
    - Vẽ sơ đồ mạch.
    - Phân tích nguyên lý hoạt động.
    - Các xác định các điểm đo, xác định linh kiện của mạch trên main.
    - Phân tích hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra.
  3 - Mạch ổn áp xung cho DDR2 và DDR3.
    - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch.
    - Phân tích nguyên lý hoạt động.
    - Xác định các điểm đo.
    - Phân tích hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra sửa chữa.

 IV - CÁC MẠCH ỔN ÁP CHO CHIPSET.
  1 -  Mạch ổn áp tuyến tính cấp nguồn 1,5V cho 2 Chipset
    - Vẽ sơ đồ mạch.
    - Phân tích nguyên lý hoạt động.
    - Các xác định các điểm đo, xác định linh kiện của mạch trên main.
    - Phân tích hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra.
  2 - Mạch ổn áp cấp nguồn 1,2V cho 2 chipset
    - Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch.
    - Phân tích nguyên lý hoạt động.
    - Xác định các điểm đo.
    - Phân tích hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra sửa chữa.
   3 - Mạch ổn áp xung cấp nguồn VIO cho hai chipset và CPU.
    - Vẽ sơ đồ mạch.
    - Phân tích nguyên lý hoạt động.
    - Các xác định các điểm đo, xác định linh kiện của mạch trên main.
    - Phân tích hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra.

 V - MẠCH ỔN ÁP VRM - CẤP NGUỒN CHO CPU
  1 - Sơ đồ nguyên lý mạch VRM.
  2 - Nguyên lý hoạt động của mạch.
  3 - Hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra sửa chữa.

 VI - MẠCH CLOCK GEN - MẠCH TẠO XUNG CLOCK
  1 - Nhiệm vụ của mạch tạo xung Clock.
  2 - Sơ đồ nguyên lý mạch tạo xung Clock.
  3 - Phân tích nguyên lý hoạt động.
  4 - Phương pháp kiểm tra xung Clock.
     - Kiểm tra bằng Card Test Main.
     - Kiểm tra bằng cách đo điện áp.
     - Kiểm tra bằng máy hiện sóng.
  5 - Phương pháp sửa chữa mạch Clock Gen.

 VII - TÍN HIỆU RESET HỆ THỐNG.
  1 - Khái niệm về tín hiệu Reset và Reset hệ thống.
  2 - Sơ đồ nguyên lý mạch tạo tín hiệu Reset hệ thống.
  3 - Điều kiện để Main có tín hiệu Reset hệ thống.
  4 - Phương pháp kiểm tra tín hiệu Reset hệ thống.
  5 - Phương pháp sửa chữa Main bị mất, treo tín hiệu Reset hệ thống.


 VIII - HOẠT ĐỘNG CỦA CPU VÀ BIOS.
  1 - Vẽ sơ đồ nguyên lý.
  2 - Phân tích quá trình CPU hoạt động của CPU và BIOS.
  3 - Phân tích hư hỏng thường gặp và phương pháp kiểm tra.
  4 - Phương pháp kiểm tra sự hoạt động của CPU bằng cách đo dòng.
  5 - Phương pháp kiểm tra các tín hiệu của CPU.
  6 - Giới thiệu và hướng dẫn cài đặt máy nạp ROM SUPPER PRO.
  7 - Hướng dẫn nạp lại chương trình BIOS cho Mainboard.


 IX- MẠCH ĐIỀU KHIỂN CÁC CỔNG VÀ NGOẠI VI
  1 - Vẽ sơ đồ nguyên lý, phân tích nguyên lý hoạt động, phân tích hư hỏng và phương
        pháp kiểm tra sửa chữa các mạch sau:
  2 - Mạch điều khiển cổng PS/2
  3 - Mạch điều khiển các cổng USB
  4 - Mạch điều khiển Card Sound.
  5 - Mạch điều khiển Card Net

 X - PHÂN TÍCH CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP CỦA MAINBOARD VÀ
PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA SỬA CHỮA.

* Các bước kiểm tra, khám bệnh cho một Mainboard bị hỏng.
* Nguyên nhân và phương pháp kiểm tra sửa chữa các bệnh sau:

  1 - Main không kích được nguồn, kích nguồn không có tác dụng.
  2 - Khi kích nguồn, đèn báo nguồn trên Card Test chớp sáng rồi tắt, rút rắc 4 chân ra thì kích
    được nguồn.
  3 - Khi kích nguồn, đèn báo nguồn sáng khoảng 2 giây rồi tắt, rút rắc 4 dây ra vẫn bị.
  4 - Main kích được nguồn nhưng bị treo hoặc mất tín hiệu Reset.
  5 - Main có tín hiệu Reset nhưng không nhảy số Hecxa (không đọc mã BIOS)
  6 - Số Hecxa trên Card test chỉ nhảy 1-2 bước, tháo RAM ra vẫn thế.
  7 - Main không nhận RAM, báo lỗi RAM, thay RAM không được.
  8 - Số Hecxa nhẩy khoảng 5-6 bước, tháo RAM ra thì nhảy ít hơn và báo lỗi RAM, không lên hình.
  9 - Số Hecxa nhẩy gần như Main bình thường nhưng không lên hình.
  10 - Khi khởi động, máy vừa lên hình được một lúc thì treo hoặc stop hoặc reset.
  11 - Main không nhận Card Sound hoặc có cài được Card Sound nhưng mất tiếng.

 


Bình luận về bài viết

Các tin liên quan
Quảng cáo 01

Cùng ủng hộ chúng tôi

Máy văn phòng Hải Phòng camera Hai Phong sua may tinh Hai Phong Sửa máy tính tại Hải Phòng Cho thue may photocopy cho thue may photocopy tai Hai Phong Ban may photocopy Hai phong Bán máy photocopy tại Hải Phòng Do muc may in tai Hai Phong Sửa máy tính Hải Phòng van phong pham hai Phong Bán máy photocopy sua may tinh hai Phong sửa máy tính tại Hải phòng Day sua may tinh Hai phong
ban may photocopy tai hai phong