• 10h:00 - 07/07/2015
  • 2421

daynghemaytinh Cơ bản: Cuộn dây

Cuộn cảm gồm một số vòng dây quấn lại thành nhiều vòng, dây quấn được sơn emay cách điện, lõi cuộn dây có thể là không khí, hoặc là vật liệu dẫn từ như Ferrite hay lõi thép kỹ thuật .

 

1 - Cuộn cảm1.1 - Cấu tạo của cuộn cảm.Cuộn cảm gồm một số vòng dây quấn lại thành nhiều vòng, dây quấn được sơn emay cách điện, lõi cuộn dây có thể là không khí, hoặc là vật liệu dẫn từ như Ferrite hay lõi thép kỹ thuật .

bac si may tinh,dich vu hang dau bac si may tinh,dich vu hang dauCuộn dây lõi không khí Cuộn dây lõi Ferit bac si may tinh,dich vu hang dauKý hiệu cuộn dây trên sơ đồ : L1 là cuộn dây lõi không khí, L2 là cuộn dây lõi ferit, L3 là cuộn dây có lõi chỉnh, L4 là cuộn dây lõi thép kỹ thuật1.2 - Các đại lượng đặc trưng của cuộn cảm.

a) Hệ số tự cảm ( định luật Faraday)
Hệ số tự cảm là đại lượng đặc trưng cho sức điện động cảm ứng của cuộn dây khi có dòng điện biến thiên chạy qua.


L = ( µr.4.3,14.n2.S.10-7 ) / l


 

 

 

 

 

b) Cảm kháng 
Cảm kháng của cuộn dây là đại lượng đặc trưng cho sự cản trở dòng điện của cuộn dây đối với dòng điện xoay chiều .


ZL = 2.3,14.f.L

 

 

bac si may tinh,dich vu hang dau

Thí nghiệm về cảm kháng của cuộn
dây với dòng điện xoay chiềuThí nghiệm trên minh họa:
Cuộn dây nối tiếp với bóng đèn sau đó được đấu vào các nguồn điện 12V
nhưng có tần số khác nhau thông qua các công tắc K1, K2 , K3 , khi K1
đóng dòng điện một chiều đi qua cuộn dây mạnh nhất ( Vì ZL = 0 ) => do đó bóng đèn sáng nhất, khi K2 đóng dòng điện xoay chỉều 50Hz đi qua cuộn dây yếy hơn ( do ZL tăng ) => bóng đèn sáng yếu đi, khi K3 đóng , dòng điện xoay chiều 200Hz đi qua cuộn dây yếu nhất ( do ZLtăng cao nhất) => bóng đèn sáng yếu nhất.


=> Kết luận : Cảm kháng của cuộn dây tỷ lệ với hệ số tự cảm của cuộn dây và tỷ lệ với tần số dòng điện xoay chiều, nghĩa là dòng điện xoay chiều có tần số càng cao thì đi qua cuộn dây càng khó, dòng điện một chiều có tần số f = 0 Hz vì vậy với dòng một chiều cuộn dây có cảm kháng ZL = 0c) Điện trở thuần của cuộn dây.

Điện trở thuần của cuộn dây là điện trở mà ta có thể đo được bằng đồng

hồ vạn năng, thông thường cuộn dây có phẩm chất tốt thì điện trở thuần

phải tương đối nhỏ so với cảm kháng, điện trở thuần còn gọi là điện trở

tổn hao vì chính điện trở này sinh ra nhiệt khi cuộn dây hoạt động.

1.3 - Tính chất nạp , xả của cuộn cảm 
* Cuộn dây nạp năng lương : Khi cho một dòng điện chạy qua cuộn dây, cuộn dây nạp một năng lượng dưới dạng từ trường được tính theo công thức


W = L.I 2 / 2

 

 

bac si may tinh,dich vu hang dauThí nghiệm về tính nạp xả của cuộn dây.

Ở thí nghiệm trên : Khi K1 đóng, dòng điện qua cuộn dây tăng dần ( do cuộn dây sinh ra cảm kháng chống lại dòng điện tăng đột ngột ) vì vậy bóng đèn sáng từ từ, khi K1 vừa ngắt và K2 đóng , năng lương nạp trong cuộn dây tạo thành điện áp cảm ứng phóng ngược lại qua bóng đèn làm bóng đèn loé sáng
=> đó là hiên tượng cuộn dây xả điện.

2 - Loa và Micro

2.1 - Loa ( Speaker )

Loa là một ứng dụng của cuộn dây và từ trường.

bac si may tinh,dich vu hang dauLoa 4Ω - 20W ( Speaker )bac si may tinh,dich vu hang dauCấu tạo và hoạt động của Loa ( Speaker )Cấu tạo của loa :

Loa gồm một nam châm hình trụ có hai cực lồng vào nhau , cực N ở giữa

và cực S ở xung quanh, giữa hai cực tạo thành một khe từ có từ trường

khá mạnh, một cuôn dây được gắn với màng loa và được đặt trong khe từ,

màng loa được đỡ bằng gân cao su mềm giúp cho màng loa có thể dễ dàng

dao động ra vào.

Hoạt động :
Khi ta cho dòng điện âm tần ( điện xoay chiều từ 20 Hz => 20.000Hz )
chạy qua cuộn dây, cuộn dây tạo ra từ trường biến thiên và bị từ trường
cố định của nam châm đẩy ra, đẩy vào làm cuộn dây dao động =>
màng loa dao động theo và phát ra âm thanh.Chú ý : Tuyệt
đối ta không được đưa dòng điện một chiều vào loa , vì dòng điện một
chiều chỉ tạo ra từ trường cố định và cuộn dây của loa chỉ lệch về một
hướng rồi dừng lại, khi đó dòng một chiều qua cuộn dây tăng mạnh ( do
không có điện áp cảm ứng theo chiều ngược lai ) vì vậy cuộn dây sẽ bị
cháy .


2.2 - Microbac si may tinh,dich vu hang dauMicroCác tin liên quan
Quảng cáo 01

Cùng ủng hộ chúng tôi

ban may photocopy tai hai phong