• 10h:02 - 07/07/2015
  • 2395

daynghemaytinh Cơ bản: Transistor

Daynghemaytinh - Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu ghép theo thứ tự NPN ta được Transistor ngược. về phương diện cấu tạo Transistor tương đương với hai Diode đấu ngược chiều nhau .

 

1 - Giới thiệu về Transistor

1.1 - Cấu tạo của Transistor. ( Bóng bán dẫn ) 

Transistor gồm ba lớp bán dẫn ghép với nhau hình thành hai mối
tiếp giáp P-N , nếu ghép theo thứ tự PNP ta được Transistor thuận , nếu
ghép theo thứ tự NPN ta được Transistor ngược. về phương diện cấu tạo
Transistor tương đương với hai Diode đấu ngược chiều nhau .
bac si may tinh,dich vu hang dau

Cấu tạo Transistor

 

 

 

1.2 - Nguyên tắc hoạt động của Transistor.

* Xét hoạt động của Transistor NPN .

bac si may tinh,dich vu hang dau

Mạch khảo sát về nguyên tắc hoạt
động của transistor NPN

 

 

 

 

 

IC = β.IB

 

 

 

Giải thích : Khi có điện áp UCE nhưng các điện tử và lỗ trống không thể vượt qua mối tiếp giáp P-N để tạo thành dòng điện, khi xuất hiện dòng IBE
do lớp bán dẫn P tại cực B rất mỏng và nồng độ pha tạp thấp, vì vậy số
điện tử tự do từ lớp bán dẫn N ( cực E ) vượt qua tiếp giáp sang lớp
bán dẫn P( cực B ) lớn hơn số lượng lỗ trống rất nhiều, một phần nhỏ
trong số các điện tử đó thế vào lỗ trống tạo thành dòng IB còn phần lớn số điện tử bị hút về phía cực C dưới tác dụng của điện áp UCE => tạo thành dòng ICE chạy qua Transistor.

* Xét hoạt động của Transistor PNP .

Sự hoạt động của Transistor PNP hoàn toàn tương tự Transistor NPN nhưng cực tính của các nguồn điện UCE và UBEngược lại . Dòng IC đi từ E sang C còn dòng IB đi từ E sang B.

2 - Ký hiệu và hình dạng của Transistor

2.1 - Ký hiệu & hình dáng Transistor .
bac si may tinh,dich vu hang dau

Ký hiệu của Transistor

bac si may tinh,dich vu hang dau

Transistor công xuất nhỏ Transistor công xuất lớn

2.2 - Ký hiệu ( trên thân Transistor )*
Hiện nay trên thị trường có nhiều loại Transistor của nhiều nước sản
xuất nhưng thông dụng nhất là các transistor của Nhật bản, Mỹ và Trung
quốc.

 

 

2.3 - Cách xác định chân E, B, C của Transistor.

 

 

 

 

bac si may tinh,dich vu hang dau

Transistor công xuất nhỏ.

 

bac si may tinh,dich vu hang dau

Bình luận về bài viết

Các tin liên quan
Quảng cáo 01

Cùng ủng hộ chúng tôi

ban may photocopy tai hai phong