• 09h:46 - 07/07/2015
 • 4020

Hướng dẫn cài đặt bootroom Gcafe

PHẦN I:  GIỚI THIỆU

 • GCafe Diskless là tính năng mới có từ phiên bản GCafe Version 2.0.0.0
 • Trong phiên bản GCafe Version 2.0.0.0 bao gồm 3 phần mềm kết hợp với nhau:

○        GCafe: GCafe quản lý và update game tự động. (Có thể cài cho phòng máy có hoặc không có ổ cứng).

○        Net Disk: Là trình kết nối với GCafe server để ánh xạ ổ chứa game của máy chủ thành ổ ảo của máy trạm. Có thể gọi Net Disk là trình Game Server

○        Diskless: Là trình quản lý máy trạm không ổ cứng. Các máy trạm khởi động hệ điều hành từ Diskless Server do đó có thể gọi Diskless Server là Bootrom Server.

 • Để cài GCafe Diskless phải cài hết 3 chương trình trên. Có thể cài từng phần mềm lên từng Server và cấu hình cho các chương trình này kết hợp với nhau (thông qua IP) để tạo thành một chỉnh thể hoạt động được cho các máy trạm nhưng tốt hơn hết là nên cài lên cùng một Server để tiết kiệm chi phí và quản lý dễ hơn.
 • Tất cả các chương trình trên hoạt động nên nền Windows của Microsoft. Đối với bản GCafe Client Version 2.0.0.0 cài cho phòng máy có ổ cứng có thể chạy trên nền Windows XP hoặc Windows 7. Đối với hệ thống GCafe Diskless Server nên dùng Windows Server để tối ưu hết tài nguyên của Server như RAM trên 8GB, SSD … ngoài ra Windows Server sẽ hoạt động ổn định giúp cho hệ thống GCafe Diskless ổn định và đạt hiệu quả cao hơn.

PHẦN II:  CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ

 • CHUẨN BỊ CHO SERVER:

○        Phần cứng:

■      Mainboard phải có hổ trợ Sata 3

■      RAM tùy như cầu sử dụng, tối thiểu 8GB

■      CPU chọn loại thích hợp với mainboard, không cần tốc độ xử lý cao.

■      Card mạng: Tùy nhu cầu sử dụng, tối thiểu 2 card mạng. Yêu cần LAN 1000Gb

■      SSD: Phải có SSD (chạy trên cổng Sata 3) để làm Cache và Writeback.

■      HDD: Chỉ cần 1 HDD để cài OS cho Server và chứa Game. Khuyên dùng HDD mới có độ ổn định cao.

○        Phần mềm:

■      Nên dùng Windows Server 2008 R2. (Không nên dùng Windows 2008 Server)

■      Windows Server 2008 R2 có hổ trợ TRIM giúp cho SSD hoạt động tốt hơn.

■      Dùng Windows Server 2008 R2 32bit hoặc 64bit đều được.

○        Định dạng các phân vùng:

■      HDD: Chia C: từ 15 đến 30GB chứa hệ điều hành server. Cluster càng cao càng tốt

■      HDD: Chia E: là phần còn lại để lưu trữ game. Cluster nên định dạng 64K để máy trạm mountnhanh hơn và load vào OS nhanh hơn.

■      SSD: Chia D: tối thiểu 35GB để chứa Image. Cluster nên định dạng 64K để máy trạm đọc và load Image nhanh hơn.

■      SSD: Chia F: là phần còn lại để làm Cache và Writeback. Cluster nên định dạng 4K để tiết kiệm dung lượng lưu trữ. (size on disk)

 • CHUẨN BỊ MÁY TRẠM:

○        Phần cứng:

■      Phải có 1 máy trạm có HDD để cài OS và upload Imgae về máy chủ Diskless. Sau khi đã tạo được Image thì máy trạm không cần phải có HDD.

■      Khuyên dùng card mạng 1000Gb. Card mạng 100Gb load vào OS chậm nhưng load game tương đối nhanh.

■      Card mạng máy trạm cần phải có bootrom để boot hệ điều hành qua mạng. Phần lớn các card mạng onboard đều đã có bootrom. Cần enable bootrom của card mạng onboard để boot hệ điều hành qua mạng.

■      Nếu card mạng onboard không đủ tiêu chuẩn 1000Gb thì khi thêm card mạng rời 1000Gb cần chọn loại có bootrom. Lưu ý nếu dùng bootrom từ card mạng rời phải disable card mạng onboard. Cũng cần lưu ý có một vài card mạng rời có bootrom không tương thích với vài loại mainboard.

■      Ưu tiên các card mạng Atheros. Theo kinh nghiệm cho thấy các card mạng Atheros load hệ điều hành qua mạng rất nhanh. Các card mạng Realtek hoặc Intel đời mới load hệ điều hành cũng tương đối nhanh nhưng không bằng Atheros.

■      Các card mạng Marvell hoặc Nvidia đời cũ hầu như không hoạt động được với GCafe Diskless hoặc phải update driver thủ công thì mới hoạt động được.

○        Phần mềm:

■      Máy trạm có thể dùng Windows XP 32bit hoặc Windows 7 32bit.

■      Lưu ý: GCafe client không cài được trên OS 64bit.

■      Phân vùng chứa OS buộc phải định dạng NTFS.

 

 • CHUẨN BỊ HẠ TẦNG MẠNG:

○        Switch: Nên dùng loại 1000Gb cho tất cả các port

○        Cáp mạng: Có thể dùng cable CAT5e. Phòng game có nhiều máy nên dùng cable CAT6. Nếu dùng cable CAT5e thì các cable nối giữa các Switch nên dùng cable CAT6. Các đoạn cable từ Server đến Switch cũng nên dùng cable CAT6.

○        Đầu bấm mạng: Nên dùng loại tốt. Kinh nghiệm cho thấy nếu dùng đầu bấm không tốt cable có thể hoạt động 100Mb.Khi bấm đầu cũng nên dùng loại kềm bấm loại tốt. Kinh nghiệm cho thấy nếu kềm bấm không tốt có thể làm hỏng đầu bấm dẫn đến tiếp xúc không tốt cũng làm cho cable hoạt động 100Mb.

○        Đối với phòng máy có nhiều máy khi thi công hạ tầng mạng cần kết nối các Switch theo hình sao. Nghĩa là phải có 1 switch chính chia ra cho các switch phụ. Server phải đi vào switch chính. Việc này làm cho server có thể cân bằng tải được trong mạng đồng thời các máy trạm có đường đi không quá 2 Switch. Nên chọn Switch chính loại tốt để bảo đảm việc chuyển mạch tốt hơn, băng thông không bị nghẽn.

 

PHẦN III:  CÀI ĐẶT WINDOWS 2008 SERVER R2 64BIT

 • Có thể download bản bản ghost Windows 2008 Server R2 64bit đã active theo link sau:

○        http://download.gcafe.vn/2K8_R2_64.GHO

○        Nếu Server dùng main chạy chipset Intel thì trước khi ghost cần kích hoạt “AHCI” trong BIOS.

○        Sau khi cài hoặc ghost xong, Windows yêu cầu thiết lập mật khẩu cho user. Mật khẩu yêu cầu tối thiểu phải có 1 số, 1 chữ và 1 ký tự đặt biệt .

○        Cần thiết lập Vitual memory cho Windows (Tùy chỉnh pagefile.sys và đưa về C)

 

○        Đối với bản Windows 2008 Server R2 đã hộ trợ TRIM. Để kiểm tra TRIM đã được enable hay chưa có thể vào CMD (chọn quyền Administrator) dùng đoạn command “fsutil behavior query disabledeletenotify” để kiểm tra. Kết quả:

■      DisableDeleteNotify = 1 (Windows TRIM commands DISABLE)

■      DisableDeleteNotify = 0 (Windows TRIM commands ENABLE)

■      Nếu TRIM đang disable, có thể dùng “fsutil behavior set disabledeletenotify 0” để enable lên

 

 

○        Bỏ bớt một số giao thức trong phần Netwok Connection:

 

○        Thiết lập tốc độ cho card mạng 1000Gb

 

 

PHẦN IV:  ĐẶT TÊN VÀ ĐỊNH IP CHO TỪNG CARD MẠNG CỦA SERVER

 • Đối với hệ thống Server có nhiều card mạng thì việc định danh từng card mạng và thiết lập IP tỉnh cho từng card mạng là việc nên làm để dễ dàng cho việc quản lý và khắc sự cố về sau.
 • Đối với Server có 2 card mạng: Nên chọn card mạng onboard làm card mạng chính Diskless. Card mạng còn lại cho GCafe và Net Disk chạy chung.

○        Ví dụ

■      Card mạng 1: Đặt tên Diskless. IP: 192.168.1.200

■      Card mạng 2: Đặt tên GCafe_NetDisk. IP: 192.168.1.201

 • Đối với Server có 3 card mạng: Nên chọn card mạng onboard làm card mạng chính Diskless. Các card mạng còn lại phân định cho GCafe và Net Disk

○        Ví dụ:

■      Card mạng 1: Đặt tên Diskless. IP: 192.168.1.200

■      Card mạng 2: Đặt tên GCafe. IP: 192.168.1.201

■      Card mạng 3: Đặt tên Net Disk. IP: 192.168.1.202

 • Đối với Server có 4 card mạng: Nên chọn card mạng onboard làm card mạng cho Diskless chính. Các card mạng còn lại phân định cho GCafe, Net Disk và Diskless_02

○        Ví dụ:

■      Card mạng 1: Đặt tên Diskless_01. IP: 192.168.1.200

■      Card mạng 2: Đặt tên GCafe. IP: 192.168.1.201

■      Card mạng 3: Đặt tên Net Disk. IP: 192.168.1.202

■      Card mạng 4: Đặt tên Diskless_02. IP: 192.168.1.203

 • Việc phân chia này rất hữu ích cho việc cài đặt 3 chương trình của GCafe Diskless. Giúp cho chúng ta ấn định IP nào chạy cho dịch vụ nào để khi có sự cố xảy ra thì chúng ta cũng có thể dễ dàng xác định và khắc phục bằng cách thay thế và gán lại IP là xong.
 • Mặc dù các card mạng đã được gán và chạy cho từng dịch vụ nhưng chúng ta vẫn tận dụng tất cả các card mạng trong server để làm căn bằng tải cho Diskless. Nghĩa là, mỗi card mạng, sẽ chạy 2 dịch vụ: 1 dịch vụ chính đã ấn định và 1 dịch vụ phụ là căn bằng tải cho diskless.
 • Hình dưới là đã chọn các card mạng có trong server để làm loadbalacing cho diskless. Khi làm loadbalancing thì các máy trạm trong mạng khi boot lên sẽ được chia tải ra cho các card mạng làm giảm việc nghẽn băng thông từ máy chủ.

                     

PHẦN V:  CÀI ĐẶT VÀ THIẾT LẬP CÁC DỊCH VỤ

1         CÀI GCAFE SERVER:

○        Trước khi cài GCafe Server cần disable các card mạng Diskless và Net Disk để khi cài chương trình sẽ chọn IP mặc định là card mạng đang enable.

 

○        Chạy file cài đặt GCafe Server. Chọn các nút thủ tục “Next, Yes, Accept …” và nhập Account trong quá trình cài đặt giống như bản GCafe version 1.0.0.0 trước đây.

○        Đến phần lựa chọn hình thức cài đặt như hình dưới, chọn “Full Server Mode”

 

○        Full Server Mode (Normal clients + Diskless Clients): Cài lên phòng máy vừa có máy trạm có ổ cứng vừa có máy trạm không ổ cứng. Mặc định chọn như vậy, sẽ thiết lập lại trong CGafe sau.

○        Tiếp tục bỏ các tùy chọn và chọn “Finish” như hình dưới để kết thúc cài GCafe Server.

 

 

2         CÀI NET DISK:

○        Trước khi cài Net Disk cần “Stop Service” của GCafe và disable các Diskless và GCafe.

 

 

○        Chạy file cài đặt Net Disk, chọn các nút thủ tục “Yes, Next, Accept…” và chọn Finish để kết thúc cài đặt Net Disk như hình dưới.

 

○        Sau khi cài Net Disk thành công – kiểm tra trạng thái Net Disk. Từ Desktop chọn Icon “Disk Monitor” để chạy Net Disk Server

 

○        Nhìn xuống góc trái dưới của Net Disk Server nếu thấy thông báo “Dịch vụ OK” là Net Disk Server đang hoạt động tốt.

 

 

3         KẾT NỐI GCAFE VÀ NET DISK

 • Bình luận về bài viết

  Các tin liên quan
Quảng cáo 01

Cùng ủng hộ chúng tôi

ban may photocopy tai hai phong